Home | Bike my day | Stichting Matchis

Stichting Matchis

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen.

Deze transplantatie is voor patiënten noodzakelijk om te kunnen overleven. Als er geen geschikte donor gevonden wordt, is de kans groot dat ze overlijden.

Stichting Matchis is een non-profit organisatie die sinds 2008 een ANBI-status heeft.

Voor meer informatie: www.matchis.nl

 Fiets mee in de strijd tegen kanker 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden